Học viên tiêu biểu tháng 6/2009

1

Bạn: Nguyễn Xuân Tuấn
Lớp: A0803L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java & GAJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 3 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Đào Đức Thiện
Lớp C0611M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi JSP Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!