Chúc mừng bạn Dương Đình Hiệp – học viên lớp A1410L đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 5/2015.

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới!

Hv Tieu Bieu-01 (1)