Xin chúc mừng 2 bạn: Vũ Hồ Nguyên  và Nguyễn Tiến Đạt đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 5/2013.

hanoiaptech1

Học viên tiêu biểu tháng 5/2013