Học viên tiêu biểu tháng 5/2009

1

Bạn: Đặng Thị Hoàng Anh
Lớp: C0608H – NCT


Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi EJB2 & J2EE Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 8 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi và 3 lần đạt danh hiệu học viên của tháng

1

Bạn: Phan Lê Huy
Lớp A0808M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi DCJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đặc biệt đăng ký học song song kỳ 1 và kỳ 2

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!