Học viên tiêu biểu tháng 4/2013

Xin chúc mừng 2 bạn: Nguyễn Thị Thanh Hương  và Nguyễn Tiến Đạt đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 4/2013.

hanoiaptech8