Bạn: Nguyễn Văn Đông Anh

Lớp C0811M – NCT

Đạt thành tích:

– Đạt 100% điểm kỳ thi  Advanced Programming in C# Practical

– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đã từng 5 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi và đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc kỳ 1

 

 

 

 

Bạn: Nguyễn Duy Long

Lớp C0805H – NT

Đạt thành tích:

– Đạt 92% điểm kỳ thi Winforms Practical 

– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt Distinction sau khi kết thúc kỳ 1 và kỳ 2