Học viên tiêu biểu tháng 4/2009

1

Bạn: Nguyễn Danh Hưng
Lớp C0810L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Advanced Programming in C# Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 3 lần đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi

1

Bạn: Nguyễn Chung Việt
Lớp C0710H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi PCS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Điểm tổng kết kỳ 1 đạt loại giỏi

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!