Học viên tiêu biểu tháng 4/2008

Bạn: Trần  Xuân Hậu
Lớp T0710G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 92% điểm kỳ thi HDJ & DWMX Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đứng đầu nhiều kỳ thi của lớp, tích cực tham gia các phong trào chung của trường.

Bạn: Lê Trung Hiếu
Lớp C0611M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Winform Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình, có ý thức phấn đấu trong học tập.

Hanoi-Aptech xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong cuộc sống và trong học tập!