Chúc mừng bạn Lê Duy Hoàng – lớp A1403M đã xuất sắc nhận danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 3/2015. 

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới!

hvtb-1503