Học viên tiêu biểu tháng 3/2010

1

Bạn: Lã Huy Quang
Lớp C0809H – NCT
Đạt thành tích:

– Đạt 96% điểm kỳ thi Distributed Computing in Java Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 6 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi và 2 lần đạt danh hiệu Học viên của tháng


1

Bạn: Khổng Văn Ninh
Lớp A0809K – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi DCJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt Distinction sau khi kết thúc kỳ 1

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!