Học viên tiêu biểu tháng 3/2009

1

Bạn: Đinh Công Minh
Lớp T0810L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập

1

Bạn: Nguyễn Lê Quân
Lớp A0808M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ & DW8 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!