Học viên tiêu biểu tháng 2/2010

1

Bạn: Lê Thanh Tùng
Lớp: A0810L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi Java Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 4 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Nguyễn Văn Linh
Lớp:  A0711L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi ASP.Net Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc Sem 1 & Sem 2

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!