Học viên tiêu biểu tháng 2/2009

1

Bạn: Trần Thị Dung
Lớp C0710G- NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi  PCS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường

2

Bạn: Trần Khoa Thắng
Lớp T0807K – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi RDBMS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!