Chúc mừng bạn Lê Mạnh Hùng – Lớp T1410G đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 12/2014. Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. 

gif” alt=”mh-hvtb-150106″ width=”450″ height=”576″ />