Học viên tiêu biểu tháng 12/2012

Xin chúc mừng 2 bạn: Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Ngọc Quỳnh đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 12/2012.

GMHV2