1

Bạn: Nguyễn Văn Thực
Lớp: A0805L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi Advanced Programming in C# Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 7 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Đỗ Trọng Nguyên
Lớp A0808M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi PCS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc Sem 1

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!