Học viên tiêu biểu tháng 12/2008

  

1Bạn: Nguyễn Trường Đại
Lớp A0709K – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  Java & GAJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

2

Bạn: Phan Lê Huy
Lớp A0808M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 98% điểm kỳ thi EPC Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!