Học viên tiêu biểu tháng 1/2010

1

Bạn: Lê Đại
Lớp: C0906G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi RDBMS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 6 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Nguyễn Văn Linh
Lớp:  A0805H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi DCJ Theory
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc Sem 1

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!