Học viên tiêu biểu tháng 1/2009

Published by admin on

Nguyen The Luc

Bạn: Nguyễn Thế Lực
Lớp C0706L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi  ACS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Nguyen Huu Hiep

Bạn: Nguyễn Hữu Hiệp
Lớp C0611M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi Adv.Net Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!