Học viên tiêu biểu tháng 11/2014

Chúc mừng học viên Đặng Trâm Anh – Lớp C1208H đã được bầu chọn & nhận danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 11/2014.

Chúc bạn sẽ luôn học tập tốt & tiếp tục phát huy tinh thần này trong thời gian tới!

SoM-hvtb-141204