Học viên tiêu biểu tháng 11/2012

Xin chúc mừng 2 bạn: Bùi Đức Kiên và Hà Mạnh Cường đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 11/2012.