Học viên tiêu biểu tháng 11/2009

1

Bạn: Đinh Văn Phương
Lớp: C0711G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi ASP.NET Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 2 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Khổng Văn Ninh
Lớp A0809K – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc Sem 1

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!