Học viên tiêu biểu tháng 11/2007

Nguyễn Đắc Lộc

Bạn: Nguyễn Đắc Lộc
Lớp C0608M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java Simplified II Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập,đặc biệt là đã từng đạt danh hiệu học viên của tháng.

Đào Hồng HàBạn: Đào Hồng Hà
Lớp C0609M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java1 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đặc biệt là đạt Credit sau khi kết thúc Sem 1