Học viên tiêu biểu tháng 11

 

2 Bạn: Nguyễn Cảnh Dương
Lớp C0710K – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi  Java & GAJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.
1 Bạn: Bùi Việt Long
Lớp C0703L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi Adv Pro.C# Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!