Chúc mừng học viên Trần Hải Long – Lớp A1408M đã nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 10/2014. Chúc bạn sẽ tiếp tục phát huy tốt trong thời gian tới.

hvtb-141103