Xin chúc mừng 2 bạn: Trần Quang Huy và Nguyễn Ngọc Đinh đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 10/2012.

Học viên tiêu biểu tháng 10/2012