Học viên tiêu biểu tháng 10/2009

Published by admin on

1

Bạn: Vũ Minh Đức
Lớp A0902M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ & DW8 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 2 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Nguyễn Văn Linh
Lớp A0805H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi PCS Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đạt kết quả Distinction sau khi kết thúc Sem 1

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!