Học viên tiêu biểu tháng 10/2007

Published by admin on

Lê Việt Dũng

Bạn: Lê Việt Dũng
Lớp C0706L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Hoàng Lê Minh Bạn: Hoàng Lê Minh
Lớp C0610L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java1 Practical
– Đạt Distinction sem I
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, tích cực tham gia các phong trào của trường.