Học viên tiêu biểu tháng 10

12Bạn: Nguyễn Thanh Sơn
Lớp A0709L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  Java & GAJ Practical Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.
123Bạn: Phạm Bảo Hiếu
Lớp A0803L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi HDJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn
 thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!