Trương Hà Nam Bạn: Phạm Đức Nhơn
Lớp C0509M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 80% điểm kỳ thi ASP.Net Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.
Nguyễn Đức Thu Bạn: Nguyễn Anh Quân
Lớp T0612I – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 98% điểm kỳ thi HDJ & DWMX Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập

Học viên tiêu biểu tháng 09/2007