Học viên tiêu biểu Tháng 08/2012

Xin chúc mừng 2 bạn: Đinh Minh Lương và Lưu Văn Thao đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 08/2012.