Học viên tiêu biểu tháng 08/2007

Trương Hà NamBạn: Lô Quốc Phong
Lớp T0611I – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ & DWMX Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Đã từng đạt danh hiệu Học viên của tháng 4/2007
Nguyễn Đức ThuBạn: Nguyễn Xuân Công
Lớp C0608G – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java 1 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập