Học viên tiêu biểu tháng 07/2013

Xin chúc mừng bạn Nguyễn Văn Cường lớp T1211I và Trần Minh Thành N1207L được bầu chọn là học viên tiêu biểu của tháng 07/21o3

hvtb