Học viên tiêu biểu Tháng 07/2012

Xin chúc mừng 2 bạn: Phạm Xuân Thành và Ngô Văn Ninh đã đạt danh hiệu học viên tiêu biểu của tháng 07/2012.