Học viên tiêu biểu tháng 07/2007

Phạm Thu hà

Bạn: Đặng Thị Hoàng Anh
Lớp C0703G – NCT.
Đạt thành tích:
– Đạt 88% điểm kỳ thi C Practical.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập (Đã từng đạt danh hiệu học viên xuất sắc tháng 9/2006).

Đỗ Mạnh HùngBạn: Tạ Đức Trung
Lớp C0611M – NT.
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ & DWMX Practical và 80% điểm kỳ thi SQL2 Theory.
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Đặc biệt, tất cả các môn thi đều luôn đạt điểm cao.