Học viên tiêu biểu tháng 06/2007

Phạm Thu hà

Bạn: Lê Thị Thu Trang
Lớp T0701L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi thi HDJ & DWMX Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập (Đã từng đạt danh hiệu học viên xuất sắc tháng 9/2006)
– Tham gia nhiệt tình các phong trào văn hoá văn nghệ của Trung tâm

Đỗ Mạnh HùngBạn: Phạm Trung Dũng
Lớp T0610H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java1 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Đặc biệt, đạt kết quả học tập Distinction sau khi kết thúc Sem 1.