Học viên tiêu biểu tháng 05/2007

Phạm Thu hàBạn: Nguyễn Huy Hoàng
Lớp C0508M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 84% điểm kỳ thi thi XML UML Theory
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập (Đã từng đạt danh hiệu học viên xuất sắc tháng 9/2006)
Đỗ Mạnh HùngBạn: Trịnh Trung Dũng
Lớp T0610H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 84% điểm kỳ thi SQL1 Theory
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình và có ý thức phấn đấu trong học tập.