Học viên tiêu biểu tháng 04/2007

Trương Hà NamBạn: Lô Quốc Phong
Lớp T0611I – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
Nguyễn Đức ThuBạn: Trần Tuấn Long
Lớp C0608L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi thi HDJ Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
– Hiện tại đang học song song 3 lớp, điểm các môn đều đạt Distinction