Học viên tiêu biểu T9/2010


      

     Bạn: Bùi Thế Tài

     Lớp T1003H – NCT

     Đạt thành tích:

     – Đạt 100% điểm kỳ thi  HDJ & DW8 Practical

     – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập; đã từng 3 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi của lớp

 

 

 

 

 

     Bạn: Quán Ngọc Anh

     Lớp C0905M – NT

     Đạt thành tích:

     – Đạt 100% điểm kỳ thi Java Practical

     – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt loại giỏi  sau khi kết thúc kỳ 1