Học viên tiêu biểu T7/2010


      Bạn: Nguyễn Đăng Cường

      Lớp C1004M – NCT

      Đạt thành tích:

      – Đạt 96% điểm kỳ thi  EPC Practical

      – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập

 

 

 

 

 

        Bạn: Lưu Bách Trọng

        Lớp A0911M – NT

        Đạt thành tích:

       – Đạt 100% điểm kỳ thi EPC Practical

       – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, điểm các môn đã thi của kỳ 1 đạt Distinction