Học viên tiêu biểu T10/2010


      

   

      Bạn: Nguyễn Minh Hoàng

      Lớp A0910G – NCT

      Đạt thành tích:

     – Đạt 100% điểm kỳ thi  Java & GAJ Practical

     – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập; đã từng 7 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi của lớp

 

 

 

    

    Bạn: Nguyễn Thị Hồng Giang

    Lớp C0908L – NT

    Đạt thành tích:

     – Đạt 100% điểm kỳ thi  SSDO Practical

     – Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt loại giỏi  sau khi kết thúc kỳ 1