Gia đình Hanoi-Aptech chúc mừng bạn được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của  tháng 05/2017

Bạn LƯU QUANG VŨ

Lớp A1408M

Đạt thành tích:

– Đạt 92% điểm môn WEB1 lý thuyết

-Học viên nhiều lần đạt thành tích cao.