Gương mặt xuất sắc tháng 9/2017

Gương mặt xuất sắc tháng 9/2017

Published by txnam on

Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Phúc, thành viên lớp T1703H đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 9/2017. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.