Gương mặt xuất sắc tháng 8/2017

Gương mặt xuất sắc tháng 8/2017

Published by txnam on

Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Lê Tiến Đạt, thành viên lớp T1703H đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 8/2017. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.