{học viên} Gương mặt xuất sắc tháng 7/2017

Published by txnam on

Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Minh thành viên lớp T1703H đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 7/2017. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.