Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Kiều Minh Quang

Thành viên lớp A1603M

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 4/2018.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Gương mặt xuất sắc tháng 4/2018