Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Vũ Đức Hiếu

Thành viên lớp C1603M

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 3/2018.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Gương mặt xuất sắc tháng 3/2018