Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Nguyễn Ngọc Minh

Thành viên lớp T1810GH

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 12/2018.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Gương mặt xuất sắc tháng 12/2018