Gương mặt xuất sắc tháng 12/2017

Gương mặt xuất sắc tháng 12/2017

Published by txnam on

Trường Hanoi-Aptech chúc mừng bạn Vũ Mạnh Dũng, thành viên lớp T1708I đã được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 12/2017. Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.