Gương mặt xuất sắc tháng 11/2019

Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng

Bạn: Nguyễn Tuấn Khanh

Thành viên lớp C1908M

Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 11/2019.

Chúc bạn có nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.